חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעת קבלת שבת רשאי השליח ציבור לעמוד על הבימה בבית הכנסת?

תשובה:

נהגו בהרבה מקומות ששליח ציבור עומד בבימה (ולא לפני העמוד), בעת תפילת קבלת שבת, וכך נוהגים באמירת "יקום פורקן".

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה פרק ג ארחות הלכה הערה 44

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה