חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שקצץ אבן קטנה מאבני הכותל כסגולה לרפואה? (מקרה שקרה בפועל)

תשובה:

יתקן את המעוות, ידביק מחדש את האבן בדבק שלא ניכר ויעשה תשובה: ישתדל בכבוד בתי כנסת לפאר ולרומם, ישתתף בכתיבת ספר תורה ובהחזקת לומדי תורה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן כח

תשובה נוספת:

מצד הדין אין איסור נתיצת אבן מן הכותל המערבי משום  שכעת הוא חרב ופקעה ממנו קדושת בית כנסת. וכשנזכה לבנין בית שלישי בודאי יסתרו  כותל זה כדי לבנותו מחדש ברוב פאר והדר ואם כן כותל זה עומד לסתירה וכל שכן שאין איסור בנוטל אבן אחת.

פוסק: הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג

ספר: שו"ת דבר יהושע

מקור: חלק ג' יו"ד סימן סז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כותל

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה