חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא סדר הקדימויות בשליח ציבור כשיש מספר חיובים?

תשובה:

כאשר יש שני בעלי חיוב שיודעים להיות שליח ציבור, הרי סדר העדיפות כדלהלן: הנמצא בתוך שבעה קודם לנמצא בתוך שלושים. הנמצא בתוך שלושים קודם למי שנמצא בשנת אבל. למי שיש יורצאייט שווה למי שנמצא בשלושים. ואם יש שני בעלי חיוב באותן סכויות וסטאטוס, אז יחלקו ביניהם את התפילות. וכן אפשר שבתפילת שחרית אחד יתפלל עד אחרי "תחנון" והשני מ"אשרי" ועד סוף התפילה וביום אחר יתחלפו בסדר.
............................................................................................
כמו כן תושב קודם לאורח, פרט ליום בו הגיע האורח (תפילה כהלכתה, כד, סב).

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה פרק ד סעיף ז

תשובה נוספת:

אם כבר התחילו להתפלל ברוב עם לא יתפצלו לשני מניינים. מכל מקום כאשר מתפצלים לשני מניינים ינהגו כך שלא תיהיה הפרעה זה לזה.
בשבת עדיף כשיש שני אבלים אחד יתפלל שחרית והשני מוסף.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כד סעיף נד והערה קסו תשובות והנהגות.

תשובה נוספת:

כאשר בשבת יש שני חיובים בשנת אבל, והציבור רוצה לפצל את המניין, מותר לפצל בתנאי שכל מניין יהיה מסודר ומכובד, אולם יש להשתדל להמנע מכך, כיוון שברוב עם הדרת מלך, ובפרט שאצל הספרדים לא כולם נהגו להיות שליח ציבור כל י"ב חודש.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן נג סעיף יט וסעיף לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה