חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למי יש להעדיף לתת תרופה, לחולה מסוכן או לחולה שיש ספק לגבי מצבו?

תשובה:

כאשר לדעת הרופאים חולה אחד מוגדר מסוכן וחולה שני בספק ויש רק תרופה אחת, הוודאי בסכנה דוחה את הספק גם אם התרופה (בגלל איזו סיבה) שייכת למי שמצבו ספק.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק כז סימן ח עמוד סט בשם פרי מגדים או"ח סימן שכח' מז סק"א וציץ אליעזר חלק ט סימן כח אות ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה