חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אומרים קדיש דרבנן כשלמדו בשעור פחות מעשרה וכעת משלימים את המניין על ידי אחרים?

תשובה:

קבוצת אנשים שלמדו ביחד שעור תורה בפחות ממניין אנשים, וכעת לצורך הקדיש משלימים את המניין על ידי אחרים, ומאחר ולא כל העשרה למדו, מוצע שיגידו כעת את המשנה הנאמרת תמיד לפני קדיש שלאחר הלימוד, "אמר רבי חנניא בן עקשיא" ואז ניתן לומר קדיש דרבנן כיון שכעת נחשבים כל העשרה שלמדו את משנת "רבי חנניא". אגב כך,במצב זה גם אחד המשלימים רשאי לומר קדיש דרבנן.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: דיני קדיש סעיף ל-לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה