חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן מאומץ צריך לומר קדיש על הוריו הביולוגיים?

תשובה:

בן מאומץ צריך לומר קדיש במות עליו אביו או אמו הביולוגיים.

פוסק: הרב אליקום דבורקס

ספר: על בן אמצת לך

מקור: פרק יז סעיף ח

תשובה נוספת:

בן מאומץ אשר אחד מהוריו הביולוגיים נפטר, חייב בכל דיני אבלות. דהיינו, קדיש שנה ראשונה, כל דיני י"ב חודש וכו'

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סוף סימן רסה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אימוץ ילדים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה