חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש צורך להטביל קופסת אתרוג?

תשובה:

מי שרגיל לעשות אחרי סוכות ריבה - מרקחת מהאתרוג, הרי הקופסה נחשבת לכלי אוכל, וסביר שצריך להטבילו, (הרב קנייבסקי)
ויש שפסקו שקופסת אתרוג לא מוגדרת לעולם ככלי אוכל אלא ככלי המחזיק חפץ של מצווה ולכן פטור מטבילה, (הרב קרליץ).

פוסק: הרב משה פריד

ספר: וישמע משה - אוצר פסקים גדולי ישראל

מקור: חלק ד סימן ק

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה