חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה עם קטטר להכנס לתפילה בבית הכנסת בבית חולים?

תשובה:

חולה המחובר לקטטר והוא קשור ועטוף בבגדים נקיים מותר לו להכנס לתפילה בבית הכנסת ואף להניח תפילין. אך אם מרגיש ירידת טיפה יפסיק לרגע ואחר כך ימשיך.

פוסק: הרב יונה מצגר

ספר: מים בהלכה

מקור: חלק ג' סימן כז

תשובה נוספת:

אסור ללנכה, חולה, מבוגר שלובש טיטולים להתפלל , לברך ברכה, לומר קריאת שמע וכו' כאשר לא הוחלף לו הטיטול למרות שיש שם צואה. חולה המרתוק למיטתו ומחובר לו מכשיר קטטר, אם המכשיר סגור ואין יצא ריח רע רשאי ללמוד, להתפלל ולברך.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח סימן ו וראה שו"ע סימן עו, ה ובמשנ"ב אות יח ובשו"ת מלמד להןעיל או"ח , ז וכן ילקוט יוסף חלק א עמוד קל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה