חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם קטן רשאי לעלות לדוכן ולברך כשאין כהן גדול בבית הכנסת?

תשובה:

ילד קטן שהוא כהן, ישא כפיו רק כשיש כהן מבוגר בבית הכנסת שעולה לדוכן. במנין בו יש רק כהן גדול מבוגר אחד וקטן מצטרף אליו, אזי אין השליח ציבור מקריא "כהנים", ורק כשיש לפחות שני כהנים גדולים אומר המקריא "כהנים".

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: סימן קכח סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה