חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד איזה גיל ילד קטן פטור מלהתענות?

תשובה:

אין ילדים קטנים מתענית בתעניות ציבור עד הגיעם למצוות. גם אין מתענים מדין חינוך אפילו בני 12 ואפילו לא תענית של שעות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק יג סעיף ג ובהערה 10 וראה משנה ברורה סימן תקנ' דבור המתחיל בת"ב

תשובה נוספת:

ילדים שאינם בני מצוה פטורין מתענית תשעה באב. ואין בזה חינוך להרגילם לצום כיון שאנו מאמינים בביאת המשיח. מכל מקום אין להאכילם מעדנים ותפנוקים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקנא ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה