חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ילד קטן שגנב והגניבה לא נמצאת יהיה חייב בתשלום לבעל החפץ?

תשובה:

ילד קטן שגנב והגניבה לא נמצאת, פטור מלשלם לבעל החפץ.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: ניבה ואבידה סעיף ד וראה שו"ע סימן שמט סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קטן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה