חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מותר לקדש בליל שבועות?

תשובה:

מותר להתפלל ערבית בליל שבועות מבעוד יום לפני הלילה כנהוג בכל יום ואין צריך להזהר להתפלל רק לאחר צאת הכוכבים, שרק לגבי הקידוש טוב להחמיר ונכון לכתחילה לחכות עם הקידוש עד שיעברו עשרים וארבע דקות מהשקיעה. ובשעת הדחק אפשר לסמוך על המקילים ולקדש על הכוס מבעוד יום ולהוסיף מחול על הקודש בפרט במדינות בהן השקיעה בקיץ מתאחרת. ואם אפשר טוב שימתינו עד תחילת השקיעה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני, סימן תצד סעיפים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבועות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה