חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקדש בליל שבת בבית הכנסת?

תשובה:

בארץ ישראל מנהג קדום שלא לעשות קידוש בליל שבת בבית הכנסת.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן כו'

תשובה נוספת:

בליל הסדר אין עושים קידוש בבית הכנסת.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רסט ס"ק ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה