חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובת קימה בפני אביו חלה גם כשאביו סומה או כשאינו מכירו?

תשובה:

מצות קימה בפני אביו היא גם כשאביו סומא ואינו רואה וכן כשלקה במחלת שכחה ואינו מכיר את בניו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן מז וראה גם הגהות רעק"א בשם שו"ת שער אפרים צ' ובפתחי תשובה. ובתשובות והנהגות ח"ב סימן תמח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה