חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייבים לקום בפני אבי שחלה ואינו מכירו?

תשובה:

חייב לקום אף בפני אביו שלקה במחלת שכחה, ואינו מכיר את בניו, שהרי גם בפני אב שהוא סומא חייב לקום.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה א פרק לח , נד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה