חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקפל דף בספר כדי לסמן?

תשובה:

מותר לקפל דף בספר כדי לסמן את המקום אליו הגיע.

פוסק: הרב דן סתר

ספר: דרכי נועם

מקור: יורה דעה עא וראה שות אבני ישפה א, רג

תשובה נוספת:

מותר לקפל את דפי הספר אפילו על גבי האותיות לצורך סימן (הגרשז"א).

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף סה והרב קנייבסקי הקפיד שלא.

תשובה נוספת:

החזון איש הקפיד שלא לעשות כך משום כבוד הספר.

ספר: דינים והנהגות

מקור: חלק ב פרק ד אות טו, ארחות רבנו ח"ג עמוד קסב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קיפול

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה