חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות קיצור דרך בעזרת נשים?

תשובה:

אין לעשות קיצור דרך בעזרת נשים., כיוון שיש קדושה גם בעזרת נשים.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: עמוד תקט בשם רבבות אפרים ח"א סימן קכ

תשובה נוספת:

עזרת נשים שיש בה מנינים קבועים ובשבת משמשת עזרת נשים אין איסור לעשות בה קפנדריא.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: בשם בעל משנה הלכות עמוד תקע וראה בשות ציץ אליעזר חלק ט סעיף יא שנוטה להקל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה