חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לחתוך קליפת אבטיח ולעשותה מעין סלסלה?

תשובה:

אין איסור שירטוט וחיתוך באוכלין לצורך שימושו של האדם בשבת, ולכן מותר לסמן בעוגה או בקליפה כדי לדייק לחתוך את המאכל למנות שוות. אבל אסור לחתוך קליפת אבטיח למעין סלסלה אחרי שהוציא ממנה את האוכל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יא סעיף טו

תשובה נוספת:

האוכל אבטיח, מכניס את פרוסת האבטיח לפיו ומוציא את הגרעינים מן הפה. כמו כן ניתן לנער את פרוסת האבטיח כדי להסיר את הגרעינים בדרך זו בסמוך לארוחה. באשר לגרעינים שנשארו בכל אופן בפרי ניתן להקל להוציאם מהאבטיח.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף יז

תשובה נוספת:

 הקליפה של האבטיח יהיה מותר להסיר בשבת אפילו בעזרת סכין, בתנאי שיעשה זאת בסמוך לסעודה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף יז וסעיפים לז-לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה