חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות דברים חדשים בימי בין המצרים?

תשובה:

מותר לקנות בגדים וכלים חדשים בימי בין המצרים עד ראש חודש אב.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: בין המצרים פרק יד' הלכה א

תשובה נוספת:

מותר לקנות דברים חדשים בימי בין המצרים ולברך "שהחיינו" בשבתות שבין המצרים שלפני ראש חודש אב, אולם ראוי שלא ללובשם ולא לחדשם בימי החול. אולם לאחר ראש חודש אב אין ללבוש בגדים חדשים.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק סב' סעיף ג. וראה משנ"ב ס"ק מה, צח וכן יחווה דעת ח"א סימן לז, ילקוט יוסף סימן תקנא סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה