חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנו חמץ לפני פסח על מנת שיהיה מוכן לו למחרת פסח?

תשובה:

לא ראוי לקנות חמץ לפני פסח על מנת שיהיה לו מוכן לאחרי פסח, אף על פי שימכור את החמץ לנכרי בעבר פסח. הדבר מתייחס לאדם פרטי וכן לבעלי חנויות.(אלא אם מדובר במקרה של הפסד רציני).
מכל מקום, אם  בכל אופן עשה זאת ומכר את החמץ לנכרי אזי מותר לאוכלם אחרי פסח.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פסח פרק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה