חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש להפריש מעשר כספים מקצבה שמקבלים מהמדינה?

תשובה:

יש להפריש מעשר כספים גם כשמקבלים קצבה ממוסדות המדינה. כגון, הבטחת הכנסה, קצבת זקנה, קצבת אלמנות, ביטוח לאומי וכו'.
המקבל קצבת נכות, רשאי לנכות מכספי הקיצבה את ההוצאות של מכשירים רפואיים, תרופיות, עזרה סיעודית וכו')

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק ט' סעיפים לט, מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה