חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבקש מנכרי בשבת להרים מפסק חשמלי שנפל מפאת קצר חשמלי וכו'

תשובה:

מותר לבקש מנכרי בשבת להרים מפסק חשמלי שנפל מפאת קצר חשמלי, וזאת, כאשר יש בבית חולה, זקן או קטן הזקוק לאור, חשמל. כמו כן, מותר יהיה לבריא ליהנות ממעשה הנכרי שעשה זאת עבור הנ"ל.

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק ג' סעיף טז וראה גם בארחות שבת סוף ח"ג סימן י בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה