חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לקרוא לעולה לתורה בשמם ולא גם בשם אביו?

תשובה:

גם אם יש טירחה לגבאי  בלברר ולזכור שם אביו של העולה, מכל מקום אין לשנות מנהגי ישראל ויש להמשיך לקרוא גם את שם אביו של העולה.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: סימן צח (ועיין באגרות חזו"א לקרוא בשם האב דוקא)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה