חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה ספר נכון לקרוא את ההפטרות?

תשובה:

לכתחילה ראוי לרכוש  ספרי נביאים וכתובים על קלף. כאשר אין ספר קלף יש לקרוא מתוך נביא שלם.
ויש  שפסקו שאפשר לקרוא לכתחילה מחומש נדפס. (חזון איש או"ח, ס, יא ושו"ת תשובות והנהגות קנב).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כא סעיף סד וכן הערה קנא וב"מ רפד ס"ק א

תשובה נוספת:

 

לדעת רבים עדיף לקרוא מתוך ספר נביאים שלם מודפס, או תנ"ך שלם, כנהוג; אך יש אומרים שאם אין להם תנ"ך שלם  אפשר לסמוך ולקרוא מההפטרה הנדפסת בחומש.
בודאי שלכתחילה אם יש להם נביאים הכתובים בקלף.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: רפד ס"ק א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה