חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לחלק את העליה והקריאה כשיש שני נערי בר מצוה?

תשובה:

כאשר יש באותה שבת בבית הכנסת, שני נערי בר מצוה יעלו שניהם. אולם אין לקרוא פעמים את מפטיר והפטרה, אלא ינהגו באחת האפשרויות הבאות.
יתחלקו לשני מניניים בשני מקומות נפרדים.
יתחלקו רק לקריאת ההפטרה, (אפילו אם אין ספר תורה במקום השני).
עשרה מתפללים יכוונו מראש שלא לצאת ידי חובת ההפטרה בקורא הראשון וישמעו אותה מהקורא השני.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כא הערה קלט, (על פי ציץ אליעזר חלק ו' סימן לו). וראה שם פתרונות נוספים.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה