חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא עיתון בבית הכסא?

תשובה:

מותר לקרוא בבית כסא עיתון שאין בו דברי תורה בבית כסא.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: קריאת שמע סעיף סב

תשובה נוספת:

עיתון שלפעמים מובאים בו דברי תורה והכניסו לבית הכסא, אם בעודו בבית הכסא רואה שבאחד הדפים יש דבר תורה יכסה את הקטע עם דפי העיתון האחרים או שיכניס דף זה לכיסו. לכן, אם יודע מראש שיש בעיתון גם דבר תורה לא יכניס עיתון זה לבית הכסא. אולם יהיה מותר לו להכניסו אם יכסה דף זה עלי ידי דפי העיתון האחרים וייזהר שלא לחשוף דף זה בבית הכסא.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק יד' סעיפים ח-יד. ראה הסברים והערות שם ע"פ הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ

תשובה נוספת:

עיתונים של ערבי שבתות וחגים שיש בהם מוספים שמוקדשים לדברי תורה, מדרש וכו'  אין להכניסם למקומות מטונפים וגם לא להשליכם לאשפה.

פוסק: בית הוראה בני ברק

ספר: שערי הוראה בראשות הרב שמואל אליעזר שטרן

מקור: קובץ ה תשס"ה עמוד קעה סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עתון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה