חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר מקדימים שבת , לגבי קריאת שמע, ספירת העומר וקידוש?

תשובה:

ו. קריאת שמע

המתפלל ערבית מוקדמת חייב לקרוא קריאת שמע שוב בבוא הזמן. אמנם מעיקר הדין אינו חייב להפסיק את סעודתו, אם החל בה חצי שעה לפני הלילה. אולם כדי שלא ישכח, עצה טובה היא להפסיק לקריאת שמע אפילו באמצע הסעודה.

ז. ספירת העומר

1. בימי ספירת העומר אי אפשר לספור בגמר התפילה שהוקדמה, ויש איפוא להזכיר לציבור בבית הכנסת לספור בביתם כשיגיע הזמן. אם יגיע הזמן באמצע הסעודה אינו חייב אמנם להפסיק את סעודתו על מנת לספור, אבל עצה טובה היא לספור מיד בהגיע הזמן, ואפילו באמצע הסעודה, על מנת שלא ישכח.

2. אם חושש שמא ישכח, נראה שיכול לספור אחר ערבית בלי ברכה, ובביתו יחזור ויספור שוב בלי ברכה. ויש אומרים שיכול להתנות בספירה הראשונה, שאם יזכור לספור שוב לאחר צאת הכוכבים לא תעלה לו כלל הספירה הראשונה, ואז רשאי הוא לברך בספירה השניה; ואם ישכח לספור לאחר צאת הכוכבים, תעלה לו הספירה שסופר עכשיו. ובשאר הלילות יוכל להמשיך לספור בברכה.

ח. קידוש וסעודה

1. אם התפלל ערבית מוקדמת יש להזדרז ולקדש להתחיל בסעודה מיד לאחר התפילה, כיוון שאם יידחו אלו עד לחצי שעה קודם הלילה כבר ייאסר עליו להתחיל בסעודה עד שיקרא קריאת שמע, ובימי הספירה עד שיספור. ואם כך מה הועלנו בהקדמת קבלת השבת.

2. לכתחילה יש למשוך את הסעודה אל תוך הלילה לאחר צאת הכוכבים, כדי שהסעודה תיחשב לאחת משלוש הסעודות שחייבים לאכול אותן בשבת עצמה. רק בדיעבד מועילה הסעודה שסועד בזמן תוספת שבת.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה