חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוע בשבת נייר טואלט כאשר שכחו להכין נייר חתוך מעוד יום?

תשובה:

אם אין לו נייר טואלט חתוך, ואין לו אפשרות אחרת נאותה להתקנח, יש מקום להקל לקרוע נייר טואלט מגליל הנייר, אלא שיעשה זאת "כלאחר יד" ויקרע את הנייר בדרך של שינוי. יש להשתדל שלא לקרוע את הנייר במקום הניקוב.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כג' סעיף יט

תשובה נוספת:

אולם אם נקרע הנייר במקום הנקבים בלי שהתכוון לכך, אין בכך כלום ומותר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שמ סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה