חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בחגי ראש השנה, סוכות, פסח למי שחוצה את קו התאריך?

תשובה:

ד. ראש השנה. סוכות ופסח

1. במועדים אלה יש לנהוג מעיקר הדין כמנהג אנשי המקום היהודים למן הרגע שהוא מגיע לשם, גם אם בדעתו לחזור למקומו. כאמור לעיל ראוי שיוסיף לנהוג לחומרא על פי מקומו הקודם עד סוף השבוע הראשון. כשאנשי המקום פטורים מתפילין יניח עד אז בלי ברכה. כמו כן יתקע בשופר, ישב בסוכה, יטול לולב, ויאכל מצה, גם לפי המניין הראשון שלו, וכל זאת בלא ברכה. אך בכל סדרי התפילה יעזוב את מניינו לחלוטין, מפני שכך עיקר הדין גם למי שדעתו לחזור, ומפני שאסור לשנות כלום בסדר התפילה לא ביום שהוא חול על פי עיקר הדין, כדי להתפלל בו תפילת שבת ויום טוב, ולא ביום שהוא שבת על פי עיקר הדין כדי להתפלל בו תפילת יום חול.

2. השט באניה ממערב העולם למזרחו ועובר את קו התאריך בסוף יום השבת, ונמצא שכל עוד לא הגיע למקום ישוב של יהודים יש לו שתי שבתות בזו אחר זו (כדלעיל ג), ובאותה שנה חל היום הראשון של ראש השנה בשבת - יתפלל בשבת הראשונה תפילת ראש השנה, אך לא יתקע בשופר כיוון שיום זה הוא השבת העיקרית עבורו. ביום השני (שבו הנמצאים עימו באניה מונים Saturday) שהוא עבורו יום ראשון בשבוע ינהג כביום השני של ראש השנה לכל הלכותיו, דהיינו: איסור מלאכה, תפילה ותקיעות. אם מגיע באמצע היום השני לעיר שיש בה יהודים שומרי תורה שיושבים שם ישיבת קבע, נוהג מיד כמנהג יהודי המקום.

3. וכן הדין כשכיוון הנסיעה הוא הפוך, ממזרח למערב, ועובר את קו התאריך בערב שבת כאשר ראש השנה חל בשבת: כל עוד לא הגיע לתחום עיר שיש בה יהודים שומרי תורה שיושבים שם ישיבת קבע עליו לנהוג כמניינו הקודם בכל דבר. מעת שנכנס לעיר כזו חל עליו מניין יהודי המקום. ומכיוון שהוא הגיע לשם ביום השני של ראש השנה (יום ראשון בשבוע) חייב לתקוע, אף על פי שלפי מניינו הקודם עכשיו שבת. למחרת (יום שני בשבוע לפי מניין המקום החדש) הוא עבורו יום חול (צום גדליה) כמו לכל יהודי המקום.

4. וכן הדין גם לגבי שאר החגים (יום כיפור, סוכות ופסח) שכל עוד לא נכנס לעיר שיושבים בה יהודים שומרי תורה הוא מונה ונוהג כמניינו הקודם; ומעת שנכנס לעיר כזו הוא עובר מיד לנהוג כמנהג אנשי המקום. אבל מן הראוי שלחומרא יגמור את השבוע עד סוף השבת שלו כפי המנהג הקודם שלו.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה