חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם קיטע רגל שיש לו רגל תותבת רשאי להיות שליח ציבור?

תשובה:

אדם קיטע רגל שיש לו רגל תותבת רשאי להיות שליח ציבור, ויש סבורים שאין למנותו שליח ציבור בימים הנוראים, אלא אם כן אין אדם אחר הגון וכו'.
אם היה שליח ציבור קבוע בימים הנוראים,  ואחר כך נקטעה רגלו ואחר כך נקטעה רגלו והרכיב פרוזטה אין להורידו מתפקידו.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א שאלה מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה