חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש ברוק כמים אחרונים?

תשובה:

רק בשעת הדחק ניתן להקל ויש לו על מי לסמוך.

פוסק: הרב גדעון לוי

ספר: שו"ת גל עיני

מקור: חלק א סימן יז וראה ילקוט יוסף, ברכות עמוד רנה הלכה יח ובהערה יט וכן וישמע משה חלק ד, סד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מים אחרונים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה