חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתרחץ את כל הגוף מראש חודש אב?

תשובה:

אשכנזים נמנעים מרחיצה מראש חודש אב וספרדים רק בשבוע שחל בו תשעה באב.
לאשכנזים מעיקר הדין מותר לרחוץ את הפנים, ידיים, רגלים במים קרים ללא סבון. אולם במקומות שהחום רב ומזיעים מאוד מקילים להתרחץ את כל הגוף במים הנוטים לפושרים, ואם יש צורך יהיה מותר גם בסבון. למנהג ספרד מותר לרחוץ בזמן האיסור הנ"ל את כל הגוף במים קרים ואם קשה לו  ירחוץ במים הנוטים לפושרים כנ"ל.
לגבי ערב שבת ראה הלכה נפרדת כאן.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: שלוש תעניות, בין המצרים ותשעה באב, חלק ב פרק סעיפים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה