חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותרת רחצה בים בימי 'בין המצרים'?

תשובה:

הרחצה מותרת בימי 'בין המצרים', מלבד בתשעת הימים. מכל מקום רצוי לא לשחות מעבר לגובה של אדם מאחר וימים אלה מסוגלים לסכנה ח"ו.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק שני סימן רסג

תשובה נוספת:

יש להתיר רחצה בים ובבריכה גם בתשעת הימים אם הרופאים מחייבים אותם ללכת לשחות.

פוסק: הרב משה סופר

ספר: ויהי בנסוע

מקור: פרק מו סעיף יא', וראה הערה יט בשם הגרש"ז אויערבך

תשובה נוספת:

מותר ללכת לים בימי 'בין המצרים' גם אם לא הלך לים לפני י"ז בתמוז.


הערת מנהל האתר: מאחר וימים אלה מסוכנים יותר יש להקפיד על זהירות, כפי שנזכר במקורות.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק סח סעיף כא

תשובה נוספת:

לפי מנהג הספרדים מעיקר הדין מותר להתרחץ בים בשבוע שחל בו תשעה באב, ולא נאסר רק רחיצה במים חמים. אולם בגלל הסכנה ראוי להימנע מלהתרחץ בים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקנא סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה