חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותרת רחצה בים בימי 'בין המצרים'?

תשובה:

הרחצה מותרת בימי 'בין המצרים', מלבד בתשעת הימים. מכל מקום רצוי לא לשחות מעבר לגובה של אדם מאחר וימים אלה מסוגלים לסכנה ח"ו.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק שני סימן רסג. אגב, יש הנמנעים מהליכה מצד הסכנה (מקראי קודש יד, יד)

תשובה נוספת:

מותר ללכת לים בימי 'בין המצרים' גם אם לא הלך לים לפני י"ז בתמוז. יש להקפיד על זהירות.פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק סח סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה