חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באלו מקרים מותר לרוץ או לצעוד בשבת ?

תשובה:

מותר ללכת בשבת לשם בריאות ובתנאי שילך בהליכה רגילה, ולא ירחיב או ימהר את צעדיו, ואף שאין לעסוק בצרכי רפואה בשבת, כיון שאין ניכר בהליכתו שהיא לשם רפואה, כיון שהרבה אנשים נהנים לטייל, מותר לטייל לשם בריאות בשבת (מ"ב שא ז)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת, חלק ב' פרק כב' סעיף ח וראה שש"כ פרק כט סעיף ה, וכן פרק כט' סעיף ז. פרק טז' סעיף ב, פרקי יד' סעיף מג

תשובה נוספת:

בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם, מותר להם לרוץ בשבת.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: דיני ריצה בשבת סימן שא סעיף א

תשובה נוספת:

מותר לרוץ מפני הגשם, או במקום שירא ללכת לאט או בכל שעת דחק אחרת.
וכן מותר לרוץ לבית כנסת ולשעור תורה ולשאר דברי מצוה. 
וכן מותרים משחקי ריצה אבל לא להתעמל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כט סעיף ה, וכן פרק כט' סעיף ז. פרק טז' סעיף ב, פרקי יד' סעיף מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה