חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרקוד בשבת?

תשובה:

יש להקל בשמחה של מצווה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז' סעיף מג.

תשובה נוספת:

ריקוד בשבת אסור לאחינו הספרדים גם לא בסעודה של חתן וכלה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שלט' סעיף ה

תשובה נוספת:

נוהגים היתר לרקוד בשבת.

ספר: רמ"א

מקור: סימן שלט סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה