חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות לא חדש בימי בין המצרים?

תשובה:

רכב חדש מותר לקנות לצורך פרנסה או אם מדובר במחיר "מציאה". ואם ימתין יפסיד את המחיר.
מאידך, רכב לא חדש, מותר לקנות בשלושת השבועות.

פוסק: הרב בנימין חותה

ספר: כי בא מועד

מקור: ארבע תעניות סימן תקנא סעיף קצד וראה אגרות משה או"ח חלק ג סימן פ, וחזון עובדיה עמוד קסז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה