חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עשיית חנוכת הבית רשות או חובה?

תשובה:

חינוך הבית בארץ ישראל אינה חובה אלא רשות, ולא הביאוהו הפוסקים כלל אלא שהמג"א
כתב שאם עושין הוי סעודת מצוה (ועי' ביד אפרים).

פוסק: הרב אהרון יעקב הלוי גרנדש

ספר: תשובות הגר"ח - תשובות הרב קנייבסקי

מקור: חלק ב סימן ריט תשובה תתתנב

תשובה נוספת:

חנוכת הבית אינה חובה ואינה נזכרת בתלמוד ולא ברמב"ם או בשו"ע.
לגבי הזיקה בין צרות שבאות על האדם לבין חנוכת הבית, אלה הן השערות מעורפלות בלבד, וכבר נאמר "תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" וכן נאמר במסכת שבת "יש ייסורים ללא עוון" (שבת נה' ב).

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג' סימן שכז

תשובה נוספת:

נכון לעשות חנוכת הבית גם בדירה שכורה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שמחוץ חלק א עמוד רעח

תשובה נוספת:

מצווה לעשות סעודת חנוכת הבית בארץ ישראל. אולם בחוץ לארץ זה רשות אלא אם כן ישולבו בסעודה דברי תורה.

פוסק: הרב מיכה בלוך

ספר: בנה ביתך כהלכה

מקור: פרק כג סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכת הבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה