חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ייעשה גבאי מי שברך לחולים כאשר רשימת החולים ארוכה?

תשובה:

כשיש רשימת חולים ארוכה, שהגבאי רוצה להזכירם בתפילת "מי שברך", וקשה לפרט את שמות כל החולים אשר רשומים ברשימה, רשאי יהיה הגבאי לומר ...כל הרשומים אצלי בפתקא.

פוסק: הרב צבי יברוך - עורך

ספר: שמות בארץ ממשנת הרב חיים קניבסקי

מקור: פרק טז עמוד קיח

תשובה נוספת:

על מנת למנוע טרחא דיציבורא, הגבאי יגיד את נוסח תפילת מי שברך לחולה, והמתפללים יזכירו את כל אחד את שם החולה שלו.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ראשון, תפילה עמוד 76

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה