חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

שבת לחוצה את קו התאריך?

תשובה:

ג. שבת

התורה אמרה, מנה שישה ימים וביום השביעי תעשה שבת. הנוסע מיבשת אסיה ואוסטרליה לאמריקה וחוצה את קו התאריך למזרח, כשהוא גומר את מניין ששת הימים שלו והגיעה אליו השבת, לתושבי אמריקה הוא יום שישי. הנוסע מן החופים המערביים של אמריקה למערב לכיוון אסיה ואוסטרליה, כאשר הוא חוצה את קו התאריך למערב, מה שצריך להיות לפי מניינו שבת, כבר יהיה לתושבי אסיה ואוסטרליה יום ראשון. האם ישמור שבת לעצמו? או יעזוב את מניינו ויעשה שבת עם אנשי המקום, וביום השביעי שלו יעשה מלאכה, כיוון שאותו יום נחשב אצל כולם ליום ראשון?

1. המנהג שהשתרש בקהילות ישראל הוא, שכל מי שהגיע למקום מתבטל לעניין זה אל אנשי המקום, והשבת שלהם היא גם השבת שלו, בין אם לפי מניינו היה צריך לעשות שבת יום לפניהם, ובין אם לפי מניינו היה צריך לעשות שבת יום אחריהם. אם קרה הדבר שהוא מגיע אליהם באמצע היום שהוא מונה אותו שבת, נפקע ממנו מיד דין שבת. אם הוא בא לשם באמצע יום השבת שלהם, מיד חל עליו דין שבת שלהם.

2. זהו עיקר הדין. אבל נראה שראוי והגון הוא, שבשבת הראשונה יוסיף על המניין של אנשי המקום, שהוא בשבילו המניין העיקרי, גם את המניין הקודם שלו שבו התחיל את השבוע, וינהג בשבוע הראשון שני ימי שבת, כדי שישלים מניין הימים שהתחיל בו לפני שבא לכאן, לקיים מה שנאמר: "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת לה' אלוקיך". השבת של בני המקום היא עבורו יום השבת העיקרי, ויום השבת לפי מניינו שלו היא עבורו שבת לחומרא, רק לאיסור מלאכה אבל לא לעניין תפילה ותפילין.

3. שאר המועדים לעניין זה דינם כמו שבת ויש לנהוג בהם לפי מניין בני המקום. אם בא לשם בעצם יום המועד שלו, יגמור אותו באיסור מלאכה לחומרא. אבל מעיקר הדין מיד כשהוא עובר את קו התאריך, ינהג כפי המקובל במקום שהוא נמצא בו עתה.

4. מכל מקום נראה, שאם הוא בא למקום שאין בו אף יהודי אחד שומר תורה, ויש בדעתו לחזור למקום שממנו הוא בא, אזי ימשיך לשמור שבת בהתאם למניין הימים של המקום שממנו בא, ואל יתחשב במניין שמונים הגויים. אם יחליט אחר כך להשתקע שם, אז יקבל את מניינם מכאן ולהבא.

5. כל זמן שעוד לא נכנס לתחומה של העיר, בין אם הוא מתכוון להתיישב שם ובין אם כוונתו לחזור למקומו, עדיין עליו למנות הימים על פי מניינו שמנה עד עכשיו.

6. על כן מי שעובר את קו התאריך באניה או במטוס אינו יכול לשנות מניינו בשעה שהנוסעים הנכרים שעימו משנים את מניינם. הוא אינו יכול להתחשב בשינוי זה, שהוא שרירותי, ואין לו תוקף בהלכה כל זמן שלא הגיע ליישוב קבוע של יהודים.

7. מכל מקום כיוון שהוא נמצא בחברת בני אדם שהם משנים כולם ומונים עכשיו את הימים לפי מניין אחר, והם מכנים בשם שבת את היום שהוא אינו מקדש אותו בקדושת שבת, עליו לנהוג לחומרא ולשמור שבת גם ביום שהוא שבת לפי מניין כל החבורה שבתוכה הוא יושב. אך בכל ענייני תפילה, הנחת תפילין, שחרית ומוסף וקריאת התורה - אם הם 10 יהודים המתפללים בציבור, ינהגו מנהג יום חול באותו יום. כל זאת עד שיגיע למקום שיושבים שם יהודים ישיבת קבע ואז ינהג כאמור לעיל.

8. מי שנאלץ לעזוב את ניו יורק בדרכו לישראל ביום שישי אחה"צ (ובוודאי יעשה זאת במטוס המוטס בידי צוות נכרי, כי אם הצוות הוא יהודי, הרי שכל הנוסע עימם הוא שותף פסיבי לחילול השבת שלהם) ויגיע לשדה התעופה בישראל במוצ"ש, השבת עוברת עליו כשהוא במטוס, ואם יחנה המטוס חניית ביניים אסור יהיה לו לצאת מן המטוס. הפסדו הוא שהשבת נתקצרה עבורו ב7- שעות. כמו כן מי שנאלץ לטוס מישראל לניו-יורק בערב שבת אחר הצהרים יגיע לשם בשבת.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה