חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בשבת זכור צריכים לחזור ולקרוא בכמה הברות על פי ההנוסחות השונות?

תשובה:

יוצאים ידי חובה בספר ובהברה של עדה אחת.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: אורח חיים חלק שני סימן ט

תשובה נוספת:

בשאר כל ימות השנה אין להקפיד על המבטא בקריאת התורה, ובין אשכנזים ובין ספרדים יוצאים ידי חובה במבטאים השונים... לגבי פרשת זכור ופרה, שהם מן התורה, יש לכתחילה להקפיד לשמוע כל אחד במבטא של אבותיו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חזון עובדיה, פורים, דיני קריאת ארבע פרשיות, סע' ב ובהע' טו (עמ' ח-ט)

תשובה נוספת:

בשאר כל ימות השנה אין להקפיד על המבטא בקריאת התורה, ובין אשכנזים ובין ספרדים יוצאים ידי חובה במבטאים השונים... לגבי פרשת זכור ופרה, שהם מן התורה, יש לכתחילה להקפיד לשמוע כל אחד במבטא של אבותיו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חזון עובדיה, פורים, דיני קריאת ארבע פרשיות, סע' ב ובהע' טו (עמ' ח-ט)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה