חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה לשלם דמי שדכנות לשדכן שמוותר על שכרו?

תשובה:

שדכן שהודיע מראש  שלא רוצה שכר על פעולותיו אין חייבי לשלם לו שכר, גם אם יתחרט אחרי גמר השידוך.
אולם אם התחרט לפני גמר השידוך אזי חייבים לשלם לו.
שדכן שאמר לאחד מהצדדים ( צד החתן או צד הכלה), שהוא יטפל בשידוך ללא קבלת שכר, הרי לא פטר בכך את הצד השני מחיוב תשלום חלקם.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ד סעיפים ה - ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה