חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים 'שהחיינו' על פרי חדש בשבתות של ימי 'בין המצרים'?

תשובה:

מותר לברך 'שהחיינו' על פרי חדש בשבתות של ימי 'בין המצרים'.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קמט (והרבה אחרונים הסכימו להקל בשבת) וכן קצוש"ע ילקוט יוסף סימן תקנא סעיף ט

תשובה נוספת:

אפשר להקל ולברך שהחיינו על  פרי חדש גם בשבת חזון.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק ח סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה