חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות שותפות יששכר וזבולון, גם שיש לעוסק בתורה די פרנסתו?

תשובה:

הרוצה לעשות שותפות יששכר וזבולון, על מנת שיהיה פנוי לעבודתו, אם יש ללומד ולעוסק בתורה פרנסה גם בלי השותפות, אזי לא יעשו את השותפות. אולם אם העוסק בתורה יקבל את הכסף על מנת לעזור לתלמיד חכם אחר שיוכל ללמוד, או כדי לפרנס עני או להרבות במצוות אזי יהיה מותר  לעשות את השותפות.

פוסק: הרב יחיאל טויבער

ספר: משיב בהלכה

מקור: חלק ב סימן קעד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה