חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כהן שנשא כפיו בשחרית, חייב לשאת כפיו גם במוסף?

תשובה:

כהן שעלה לדוכן בשחרית אינו חייב לשאת כפיו גם במוסף.

פוסק: הרב דוד צבי הופמן

ספר: שו"ת מלמד להועיל

מקור: חלק א סימן יב ס"ק ג עמוד מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה