חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשטוף ולצחצח שיניים בצום גדליה?

תשובה:

מי שיש לו צער אם אינו מצחצח שיניים, רשאי לצחצחם רק ייזהר שלא לבלוע מים, ולא ישתמש במשחה טעימה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן תנז

תשובה נוספת:

אין לשטוף את הפה או לצחצח שיניים בתענית ציבור. בעת הצורך, יש להתיר כאשר אינו נותן בפיו יותר מרביעית מים בבת אחת (81 גרם) ויודע שלא יבלע מים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני, סימן תקנ סעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה