חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנתן רשות לחברו לטלפן מהטלפון שלו, יהיה רשאי לטלפן גם לחוץ לארץ?

תשובה:

אדם ששאל טלפון מחברו לצורך קיום שיחה טלפונית, והוא טילפן לחוץ לארץ, אזי המטלפן יצטרך לשלם לבעל הטלפון את עלות השיחה, כיוון שאנו מעריכים שבעל הטלפון אשר נתן רשות לחברו לטלפן לא התכוןן לשיחות לחו"ל. (מדובר שאין לבעל הטלפון חבילה חופשית לחו"ל).

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן רנז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טלפון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה