חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר מדבר בטלפון עם אביו והתקבלה שיחה מאדם אחר- האם רשאי לעבור לשיחה הממתינה?

תשובה:

אין זו ממידת דרך ארץ לעצור את השיחה כדי לענות לשני. אם מדובר בעניין דחוף מאוד יבקש רשות מאביו או מאמו כדי לענות לשני בקצרה ולא יאריך הרבה על מנת שאביו לא ימתין הרבה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף תקל בהערה שנג וראה בספר ויברך דוד סימן סו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה