חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בשיירי קומפוט ומרק?

תשובה:

אין חיוב להכניס למקרר, שאריות של קומפוט או מרק שיש בהם פירות וירקות בקדושת שביעית, גם אם כתוצאה מכך הנשאר מתקלקל.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ

מקור: חלק א' סעיף כח והערה כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה