חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מקיימים את מצוות 'שילוח הקן'?

תשובה:

המוצא קן ציפור ורוצה ליטול את האם שרובצת על האפרוחים או הביצים כדי לאכול מבשרה, יבריח תחילה את האם מהקן עד שתפרח ולא תנסה לחזור אליו, ורק לאחר מכן יוכל לנסות לצוד אותה כמו את שאר הציפורים. כמו כן אסור ליטול את האפרוחים או הביצים בעוד האם רובצת עליהם, אלא רק לאחר שיבריח את האם עד שלא יוכל לתופסה, יהיה רשאי ליטול את האפרוחים או הביצים.

המצווה נוהגת במיני עופות כשרים לאכילה, שאותם רגילים ליטול לצורך אכילה. אבל בעוף טמא מותר ליטול את האם עם הביצים והאפרוחים (שו"ע רצב, א).

 

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: כשרות פרק טז סעיפים א-ד הובא גם בהלכה יומית של הר ברכה

תשובה נוספת:

יש לברך את הברכה, אחר כך לשלח את האם בידיים או על דבר אחר, להגביה את הביצים ולזכות בהם כדי לחשוש לדעת הסוברים שצריך לזכות לעצמו, אחר כך אפשר להחזיר אותן לקן.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק ג' יורה דעה סימן ריט

תשובה נוספת:

מצוות 'שילוח הקן' יש לקיים ממש בידיים דווקא.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: שילוח הקן עמוד שי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שילוח הקן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה